X

CABOPOL Šimanovci

 • CABOPOL Šimanovci
 • CABOPOL Šimanovci
 • CABOPOL Šimanovci
 • CABOPOL Šimanovci
 • CABOPOL Šimanovci
 • CABOPOL Šimanovci
 • CABOPOL Šimanovci
 • CABOPOL Šimanovci
 • O projektu

  Izvođenje elektromontažnih i elektroinstalacionih radovoa u proizvodnog kompleksu fabrike u Šimanovcima.

  Izrada i montaža rasklopnog bloka – glavni razvodni orman RB61250.

  Više informacija

  Klijent :

  "CABOPOL" DOO, Šimanovci