X

CS Petrac Stara – Surčin

O projektu

Izrada elaborata rekonstrukcije automatskog upravljanja elektromotornog pogona crpne stanice, komplet sa izvođenjem radova.
Naponski nivo elektromotornog pogona je 6kV sa dva motora snage 315kW. Radom pogona upravlja programabilni kontroler sa vizuelnim prikazom rada preko grafčkog displeja (touch panela).

Više informacija

Klijent :

VP Galovica - Zemun