X

Predstavljamo Vam naše usluge

Elit je tu da Vam izadje u susret i svaku Vašu ideju pretvori u stvarnost!

ZAŠTITA OD POŽARA

ZAŠTITA OD POŽARA

 • Izrada Glavnog projekta zaštite od požara
 • Izrada Elaborata zaštite od požara
 • Izrada Plana zaštite od požara
 • Izrada Pravila zaštite od požara

IZVODJENJE RADOVA

IZVODJENJE RADOVA

Izgradnja i montaža električnih instalacija:

 • stambenih i/ili poslovnih objekata u građevinarstu,
 • elektroenergetskih objekata (trafostanice, dalekovodi i kablovski vodovi do 35kV),
 • industrijskih objekata,
 • elektromotornih pogona i
 • javnog osvetljenja.

PROIZVODNJA

PROIZVODNJA

 • čeličnih stubova i nosača svetiljki javnog osvetljenja,

 • Razvodnih ormana.

SERVIS

SERVIS

Održavanje i remont električnih instalacija elektroenergetskih objekata (trafostanice do  35kV).

PREGLED, MERENJE, ISPITIVANJE

PREGLED, MERENJE, ISPITIVANJE

 • Pregled i ispitivanje električnih instalacija sa izdavanjem stručnih nalaza
 • Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija sa izdavanjem stručnih nalaza
 • Pregled i ispitivanje ekvipotencijalizacije objekata sa izdavanjem stručnih nalaza
 • Termovizijska ispitivanja sa izdavanjem stručnih nalaza
 • Funkcionalno ispitivanje antipanik rasvete
 • Merenje nivoa osvetljenosti

PROJEKTOVANJE

PROJEKTOVANJE

Izrada projektno tehničke dokumentacije svih elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih instalacija u građevinarstvu i industriji, elektroenergetskih objekata i javnog osvetljenja.

Sprovođenje postupka i ishodovanje neophodne dokumentacije za građenje u okviru portala APR CIS – CEOP (centralna evidencija objedinjene procedure)

AUTOMATIZACIJA

AUTOMATIZACIJA

 • Automatika procesa u industriji
 • Programiranje PLC kontrolera
 • Izrada SCADA i HMI sistema