AUTOMATIZACIJA PROCESA

 • Projektovanja komandno upravljačkih ormana
 • Izrada aplikativnih PLC/HMI/SCADA softvera
 • Programiranje PLC kontrolera
 • Automatizacija novoprojektovanih sistema i nadogradnja postojećeg sistema upravljanja
 • Puštanje u rad, obuka korisnika
 • Ostale usluge

  IZVODJENJE RADOVA

  Čeličnih stubova i nosača svetiljki javnog osvetljenja,
  Razvodnih ormana.

  PROJEKTOVANJE

  Izrada projektno tehničke dokumentacije svih elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih instalacija u građevinarstvu i industriji, elektroenergetskih objekata i javnog osvetljenja.

  ZAŠTITA OD POŽARA

  Izrada Elaborata zaštite od požara
  Izrada Plana zaštite od požara
  Izrada Pravila zaštite od požara

  PREGLED, MERENJE, ISPITIVANJE

  Termovizijska ispitivanja sa izdavanjem stručnih nalaza Funkcionalno ispitivanje antipanik rasvete Merenje nivoa osvetljenosti

  PROIZVODNJA

  Čeličnih stubova i nosača svetiljki javnog osvetljenja,
  Razvodnih ormana.

  NAJAM

  Izrada projektno tehničke dokumentacije svih elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih instalacija u građevinarstvu i industriji, elektroenergetskih objekata i javnog osvetljenja.