-->

Merenje

 • Revizija i održavanje transformatorksih stanica
 • Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i provodnika za izjednačavanje potencijala
 • Ispitivanje otpornosti izolacije električne instalacije
 • Ispitivanje efikasnosti zaštite od napona dodira
 • Ispitivanje efikasnosti dopunskog izjednačenja potencijala
 • Merenje otpornosti uzemljivača
 • Ispitivanje zaštitnog uređaja diferencijalne struje
 • Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije
 • Ispitivanje neprekidnosti gromobranksih vodova
 • Ispitivanje prelazne otpornosti uzemljivača
 • Snimanje termovizijskom kamerom sklopova u elektro razvodnim ormanima
 • Ispitivanje sigurnosnog osvetljenja (panik rasvete)
 • Automatizacija i upravljanje proizvodnim sistemima
 • Instalacije sistema detekcije i dojave požara
 • Telekomunikacione i računarske mreže i sistemi
 • Održavanje i kontrolisanje električnih instalacija i sistema
 • Ostale usluge

  IZVODJENJE RADOVA

  Čeličnih stubova i nosača svetiljki javnog osvetljenja,
  Razvodnih ormana.

  PROJEKTOVANJE

  Izrada projektno tehničke dokumentacije svih elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih instalacija u građevinarstvu i industriji, elektroenergetskih objekata i javnog osvetljenja.

  ZAŠTITA OD POŽARA

  Izrada Elaborata zaštite od požara
  Izrada Plana zaštite od požara
  Izrada Pravila zaštite od požara

  PROIZVODNJA

  Čeličnih stubova i nosača svetiljki javnog osvetljenja,
  Razvodnih ormana.

  AUTOMATIZACIJA PROCESA

  Održavanje i remont električnih instalacija elektroenergetskih objekata (trafostanice do 35kV).

  NAJAM

  Izrada projektno tehničke dokumentacije svih elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih instalacija u građevinarstvu i industriji, elektroenergetskih objekata i javnog osvetljenja.