-->

NAJAM MEHANIZACIJE I USLUGE PREVOZA

 • Mobilne makazaste podizne platforme za rad na visni (elektro-hidraulična)
 • Teleskopska platforma za rad na visni (dizel-hidraulična)
 • Specijalna vozila sa hidrauličnom zglobnom platformom za rad na visini
 • Teretno vozilo sa hidrauličnom dizalicom
 • Ostale usluge

  IZVODJENJE RADOVA

  Čeličnih stubova i nosača svetiljki javnog osvetljenja,
  Razvodnih ormana.

  PROJEKTOVANJE

  Izrada projektno tehničke dokumentacije svih elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih instalacija u građevinarstvu i industriji, elektroenergetskih objekata i javnog osvetljenja.

  ZAŠTITA OD POŽARA

  Izrada Elaborata zaštite od požara
  Izrada Plana zaštite od požara
  Izrada Pravila zaštite od požara

  PREGLED, MERENJE, ISPITIVANJE

  Termovizijska ispitivanja sa izdavanjem stručnih nalaza Funkcionalno ispitivanje antipanik rasvete Merenje nivoa osvetljenosti

  PROIZVODNJA

  Čeličnih stubova i nosača svetiljki javnog osvetljenja,
  Razvodnih ormana.

  AUTOMATIZACIJA PROCESA

  Održavanje i remont električnih instalacija elektroenergetskih objekata (trafostanice do 35kV).