IZVOĐENJE ELEKTRO RADOVA

 • Izvođenje kompletnih elektroenergetskih instalacija u stambenim, poslovnim, javnim, industrijskim, infrastrukturnim objektima i objektima različitih namena
 • Izgradnja i montaža novih trafostanica i rekonstrukcije postojećih trafostanica naponskog nivoa do 35kV
 • Revizija i remont transformatorskih stanica i elektroenergetskih objekata do 35kV
 • Izrada, šemiranje i montaža razvodnih ormana za energetiku i automatiku
 • Izrada, montaža, povezivanje i puštanje u rad NN, SN, VN postrojenja
 • Izrada, šemiranje i montaža razvodnih ormana za energetiku i automatiku
 • Instalacije za napajanje tehnoloških potrošača, crpnih stanica, rashladnih i toplotnih podstanica
 • Kabliranje energetskih i komandno signalnih kablovskih veza
 • Kompenzacija reaktive energije i poboljšanje kvaliteta električne energije
 • Izgradnja i montaža javnog osvetljenja, spoljašnje i unutrašnje rasvete
 • Izrada gromobranskih instalacija (sistem zaštite od atmosferskog pražnjenja)
 • Instalacije elektromotornog pogona
 • Automatizacija i upravljanje proizvodnim sistemima
 • Instalacije sistema detekcije i dojave požara
 • Telekomunikacione i računarske mreže i sistemi
 • Održavanje i kontrolisanje električnih instalacija i sistema
 • Ostale usluge

  PROJEKTOVANJE

  Izrada projektno tehničke dokumentacije svih elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih instalacija u građevinarstvu i industriji, elektroenergetskih objekata i javnog osvetljenja.

  ZAŠTITA OD POŽARA

  Izrada Elaborata zaštite od požara
  Izrada Plana zaštite od požara
  Izrada Pravila zaštite od požara

  PREGLED, MERENJE, ISPITIVANJE

  Termovizijska ispitivanja sa izdavanjem stručnih nalaza Funkcionalno ispitivanje antipanik rasvete Merenje nivoa osvetljenosti

  PROIZVODNJA

  Čeličnih stubova i nosača svetiljki javnog osvetljenja,
  Razvodnih ormana.

  AUTOMATIZACIJA PROCESA

  Održavanje i remont električnih instalacija elektroenergetskih objekata (trafostanice do 35kV).

  NAJAM

  Izrada projektno tehničke dokumentacije svih elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih instalacija u građevinarstvu i industriji, elektroenergetskih objekata i javnog osvetljenja.