-->

PROJEKTOVANJE

Izrađujemo projektno tehničku dokumentaciju (IDR, IDP, PGD, PZI, PIO):

 • Glavni projekat zaštite od požara i Elaborat zaštite od požara
 • Projekat elektroenergetskih instalacija jaka i slabe struje
 • Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija
 • Projekat sistema detekcije i dojave požara
 • Projekat elektroenergetskih objekata (transformatorske stanice, razvodna postrojenja)
 • Projekat infrastrukturnih objekata (VN i NN kablovski vodovi)
 • Projekat instalacije za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (gromobranska instalacija)
 • Projekat javnog osvetljenja
 • Tehnička kontrola i revizija projektne dokumentacije iz oblasti elektroenergetskih instalacija niskog, srednjeg i visokog napona, i zaštite od požara
 • Projektantski nadzor nad izvođenjem objekata
 • Sprovođenje postupka i ishodovanje dokumentacije za građenje kroz CEOP (E-Dozvole)
 • Ostale usluge

  IZVODJENJE RADOVA

  Čeličnih stubova i nosača svetiljki javnog osvetljenja,
  Razvodnih ormana.

  ZAŠTITA OD POŽARA

  Izrada Elaborata zaštite od požara
  Izrada Plana zaštite od požara
  Izrada Pravila zaštite od požara

  PREGLED, MERENJE, ISPITIVANJE

  Termovizijska ispitivanja sa izdavanjem stručnih nalaza Funkcionalno ispitivanje antipanik rasvete Merenje nivoa osvetljenosti

  PROIZVODNJA

  Čeličnih stubova i nosača svetiljki javnog osvetljenja,
  Razvodnih ormana.

  AUTOMATIZACIJA PROCESA

  Održavanje i remont električnih instalacija elektroenergetskih objekata (trafostanice do 35kV).

  NAJAM

  Izrada projektno tehničke dokumentacije svih elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih instalacija u građevinarstvu i industriji, elektroenergetskih objekata i javnog osvetljenja.